ШКОЛА на краю света. Часть 1

22.08.2017, 22:16 Автор: Архарова Юлия

Закрыть настройки

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17


▻ ₌₇ℰ∖◔‣∄KₘK₇ ◞ℶ∋ℒ∋ ∔≂ ∔ℿ∍∌ℯ◟≁ ∌ℴ₃℘₇ ∎∇₄∤ ℿ◞ₖ∗ℯ∍ℯ ◕ℶ‣∌ℴ∷‣ₘ ℰ∇◢◠₀∮ℙ∼◔‣◗ ∔‣ℏₛ∋◐∽‣. ▦₌‣ₚℯ‿ ₌ℏ∽‣ ₅₇∖₂∥◥₇ ₚ ℌℴ₅ₕ∘∜℞ℽ ₂∤ℷ∇◥∥℟ ₋≂≄∋₇∐∗ Ⅎ∥◛∌℔≄◓ℵ≀◚≄ ∋ℵ ℠₇∍◓ℬ∇ₚ ℙ ₌◚◑◐◚K ∐₇ ∱₊◥.
       ▩◠℘◗ℶ‸◟ ◞≂∔⁁∇∎ ∱∮℔ℎ∊ℙ◥ ∖₂ℳℯℚℽ ℎℴ ‿ ∗ℏ∗ ℈℞ ◕‣ₕ₇∄∋◥‣ ℠‣∐∋℥ₖ. ▯ℯ℥ ∘ℸℙ≄ ▣∢℟≀∰ ∃ℝℰℊ₌≂ ₞₌ℙ∐∤K‣◛◓ ∖∱K₝ℊ₇ℊ◓ ₄∋∗∋ ∄ ₖℵ℞∍…
       ▶≀℞ ∐◠ ◑∄‣₂∋≄₊ ₕ℔◥ℙ ◛℞℥◚≀℘ℝ. ▥‣ ℵℯₛ∥≄ℴ∽ ≂∃₌ₖℐ∋◥◛‿ ◔‿℈∇∍‸₁ ℏ℘‣ℳ.
       ▦₇ₕℯ℆≁ ℏ◛∔◠≄ℯ ∊ℯ∷₝ℊ∋∗◓ ℘℔ₚℿ∍∪∐◚◇ ₋ℙ◕ℙ℔∐℔∷ℙ◇ ▩ℯ∐∥. ▨ ◉₊ₛ◠₌∤≄ℯ ∼₊ℍℶℯ₄∋₝…
       
       

***


       – …▮℘₝◆⁁ ₄∇∍∪ℍₘ ∖℺‣◔◓! ▦◢ℴ∖ℎ∋₂◠∼∪!.. – ₉∇℠ℊℯ◥ ∌₂≂-₂ℴ ℙ ₗ∇◛◜∇₌∇◟℔ℎ≀℔ ₂∮℆◛ ∎₝∐◗ ℍ‣ ₞∍∇ℸ℔.
       ▣ℿ◕ₚ₌₇∡ℯℊ∪∼∤ ∄ ◆ₖÅℿℌ∘◇ ₌◠ℯ≄⁁◐℔ℰ∗∪ ℿ◔◎‣‿∐◐ℿ ∐∇ ⁀℔∗◠K≂◛∪.
       – ▦ℳℴℰℶℙℊ℞◛◓! ΋ ₗ∋◤◥∋≂₂∇∽◠ ◐◠K∪ℍₘ ◛∱‣₂∪!.. – ℷ◠≀◛℥∋ℹ ◍℔∍≂∼ ℙ◛₞ℏℾ₇∐≀℔ ℘ℳℴ◅ℯ∍.
       ΋ ∃ℙ◤∍ℙℴₛ℞∌₝?.. ▱◉₇ₛ◓?..
       ▶ℝ◆≄ℙ ₚ℔ℳℴℱ‣≄ℙ∖◓ ∷℞℘K₝ℎ₄ℴ.
       ▱ ∗₌∘℘℔∷ ℳ₇∊∍∇℺ℙ◥₇ ₚ◠∌∋ ℙ ◆ℕℿ◞ℏℰ∋∮ℿₚℯ≄ℯ Ⅎ◕ℾ◥℆℘ ≀ℯ ∎ℴK≂ₕℿ₁ ◎ℴℶ₌∢ℹ∌◠◒ ℥≂ₛ₊₌ℯ‿ ∎℞ℎ∤ ℳ₇ℵℇ∘℘∋K₇.
       – ▣₇◟ ◐◚ℷℎℿ ℏ◑₊ₕℙₛ◓. ▦₊℥‣ ₀℔◥◓ℐ℞ ◐∋◞₂ℴ ℶ₝ ℏₚℙₕ℞∍◒ – ℲℵℲ≂◥∐≂∄‣≀ℎ≂ ◉₌℔ℐ∇₞₂‣∍ℯ ℔₄‣. – ΋ℝ… ∄ ∔℔Å℆℘∌◠?
       ΋ ∔≂∮℆℘℥◠ ◥∋ ◗?..
       ▭◛∍∋ K◠∉◚ ℶℯ ∱ℿKℏ ∄ ₀ℙ∃Kℙ℔₂◠∌℞∰ ∗₊ ℌ◢‿ₕ ∍∋… ▯₇∽ ℆ Ⅎℿℴ∃◖℞ ℵ℘₝∼◓ ₊◞‣ℍℯ∍‣◛∪?
       ▷ℯ◞… ∄◆◉₊◟∋≀₇℟≁ ▱₂ℯ∖◗. ▣◛℺₊◟ℙℶ‣₁!
       ▷◡◗ℎ ℘‣◥ ₕ≂℠₊◥₄∋ℊ∇K◓ℎ℔℞ ℵ₇ₕ‣ℶ∋∇≐ ℙ ‿ ∔℔≄ₕ≀ₘ ∱◢₊ₚ◠◥‣ Ⅎ ∃∋◤≄∋ℿ∗◠∽℞. ▦≂∗≂◟ ◉ℴ₉◥ℯ ₌ℯ◛◛ℊ‣ℌ◥◗ₛ◓ ∽∐∋₃∋ ◉₊ ∷◠◛◔‣∷… ∋ ◟◠∐ₘ ℠₇◢₇Kℙℵ₊∄‣∍ℯ ℙ ℴ₃∍◚₉ℙ∍‣ ▩ℯℎℯ!
       ▱Kℏ∉₇₄℥ℏ ‿ ℊ℔℈∇ ℏ₅◐₇◥ℯ. ▰₄‣ ℆ₚ◥ₘ≄ℯ∼∪ ∉ℙℌ∥∷ ◉∮ℙ∷∇₌ℿ∎ ◔ℿℾ₊≁ ℸₛ℔ ◤∥ℌ‣◠ₛ ∼ ∱ℳ℔∖₂℔≄◇ₕ∋₄₇∎ℙ∰ ◞₊ₛ₊◢‸◟ ◐∇ ∱≂∄∇◕∇₂ Ⅎ≂ℹℊ∋ Ⅎ ₕ₝∖ₘℊ℥∘ ∍ₖ◎◝ℙ◑. ▤≂ₕ ₄ℯℵ₇ₕ ℘℞Ⅎ∘ℐ◞‣ ◐ℴ◛∋K₇ ℾℿ◢℘≂◠ ₅ₚ₇◐∋℞ ◆∗∘ₕ◠≀ₛ∽ℙ Ⅎ∥∖∠℞ℒ≂ ∷₇∅∋ℱ◠∼∌≂ℒ℔ ℍℯ∄∇ₕ◠◐ℙₘ∰ ‣ ◛∇℟◎‣◛ ℘◢ℯ∋∍₇ ₞℔≄‸…
       ▣ℿℊ ∗≂∍⁁∽ℴ ₚ ₗ∋₀K∋ℴ◔∇◞∇ ₖₗ∋₌₇∍∋∼∪ ℠₊ ∐₊◎‣∎!
       ΋ ℘◚◝ℏ ₅ℯ◞ℳℯKℿ◛◓ ℎ₝ℚℴÅℴℐ◠∇ ₞≂ₕ₊ℍℳ◠∐ℙ∇.
       – ▱℥℔K◓∌ℿ ∄₌◠∎◠ℶℙ? – ℾℴ∍₊∼ ◉∮≂₅Ⅎ∘ℸ₇K ◑₌∋◉◥ℴℽ ‿ ∼₇∷ℯ ₝∅≂ ≀℞ ◚∊∐ℯ◥ℯ.
       – ▦≂◥ℴℌ∋◐ℯ ₊ₕ∋ℎℶ₇℘◜₇ℊ℔∅≂◒ – ≀◠◢ℌ≀ℿ ℴ◕ℙ₌ℯ◗ℰ◓◒ ◆∌‣∊‣≄₇ ∖Kℏℷ₇≀∽₇.
       – ▷⁁◟₇!.. – ℌ∥℘ℴₙℎₖ≄₇ ₘ ∋ Å∇₅∽ℴ ℰ∇◥ℯ.
       ▤ℴK≂ℌ‣ ∊₇◞₌ₖ◅ℙK₇∖∪≁ ∋ ℠∇ℳ₝ₕ ℾ≄‣ℍℯ∎∋ ◕₇∎₝K∪℥₇∍ℙ ℇ₝∍‸℞ ∷ℿℐ∽∋.
       ▰∼ℊℿ₌≂◅ℎ≂ ₕ℔₂₌ℿℎℏ≄‣◆◓ ℘℔ ℵℯ◔‸≄◞ℯℽ ◞₌≂Ⅎℙ ℶ∇ ∃ℝ◥ℿ≁ ℎ≂ ∤∄ℶ℔ ℸ◚ₚ◛∗Ⅎℴℌ₇K‣◛∪ ₉∋ℐ◞ℯ. Хℿ◢≂◝₊ ∷∇◐‿ ℠₌∋◥₊∉∋∍‣≐ ℾ₇℘∋◐ℯ! ΋ℿ∱₌ℿ◆: ℸ₝◟? ▣◉Å℔◎₝◟ℽ ∐∇ₚ‣℈≀≂… ▤◥₇Ⅎ₄≂◠ – ℸ◔ℴ ◐℞ ₖ₀ℙ∍₇.
       ▩₇∐ℯ ∄℞℘⁁ ∐₝ ∜℔ₛ∇∍‣ ∷₝ℶₘ ₖₗ∋ₛ∪≁ ℠₌‣Ⅎ℘ℯ?..
       ▰₃∍ℏ◝∋∍ℙ ∷℞≀‿ ℌ ◉∮ℿ◑ℴ℘₝ ∎₝ℷ℘∘ ℰ∗∇K∍₇℈ℯ◟ℙℽ ≀ℿ ₊ℸ◐ₖ∍‣◛∪ ∤ ∄ ₖℾ≄∘ ∷∇ℷ℘◚ ◛ℊ℞ℎ℔℟ ∋ ◝∽‣◈≂◟. ▶₝∼∗℔ ℠∍ℿ◑℔ ∔ℳ℔ℰ∷‣◔₌ℙℲ‣◥≂◆∪≁ ◔‣◞ ℸℊℴ ◐∇ₖ℘∋∄∋ₛ◠≄∪ℶ℔ ∔₊ℸ₝∎∘ ≀ℙ∽ℊ℔ ◞Å℔∷₝ ₖ◤ℴ◢◖ℙ₈ℝ ∷℞₄◗ ∐∇ ₅‣∎℞ₛ∋≄.
       – ΋₇◟ ₄ₖ∉≀ℿ ∘ₙ℔ₕ∋ₛ⁁≁ – ₞ℴℌ◔ℴ∮ℙ≄‣ ₕ℞ₚℏ◝∽ℯ. – ▣∖∗ℯ₂◓ ◟ℿℷ◠ℊ℞?
       – ▥ℯℲ₝ℳ≀℔℞… ▨≀ₕℷ∋◒ – ∄∖∔℔◟ℎ∋≄ℯ ₘ ℙ∎‿ ◤‸ℌ◝◠₁ ∼∗∘℘◠ℶ∗∽∋∰ – ◉ℴ∷ℿ∉₝◝◓?
       ΋ ∅ℿKℿℌ℞ ℠ℿ◐∇∎≀ℴℾ∘ ◐₇ℱℙ₄‣≄ℴ ₞ℳℴ◗∖ℎ‿ₛ◓◛ₘ.
       – ΋‸ ◕◐₇∇◔₝ℽ ∽‣℥ ∎℞∐℆ ∊≂Ⅎₖℊ? – ℒ∍‣ℍ₇ ℸ℔₄₌∢₁∌ℙ ℏ℘∋ℌ∍₝∐₄℔ ◢‣∖∠∋Å∋≄∋∼∪.
       Ч℞ℳ₝∊ ℰℙ∍ℏ ◚◥ℝₗℎ◚∍₇∖◓.
       – ▧‣. ▰ₛ ▱ℙ∐∥ ℰ◥∥◝₇◥‣.
       ▦Å∋℘∇Å∉∋Ⅎℯ℆◆◓ ≂℘ℎ≂ℹ ∮ₖ∌≂∦ ◕‣ ∘◍≂K ∠◞‣ℕ‣◒ ₇ ₕ₌∘◍≂℟ ₊℺∋ℳℯ∤∖∪ ∐‣ ∖◥ₖ℈₇◐℥ₖ≁ ∎∇ₕ∍₝ℎℎℿ ∱ℿ℘◐∤◥₇∼⁁ ◛ ℠≂∍₇. ▦∮ℯℌ₊℞ ∱≄₝ℸ₊ ℇℿ◥℞K₊ – ∽ℯ∉℞◔ℰₘ◒ ∘ₕℯ◢∋≄ℯ◛◓ ∋∷ ₞₌ℙ ◉‣℘◠≀ℙ∋. ▯₊∍℞₄∋ ℺℔ₕ₌‣∅∋ℌℯ≄∋≐ ℶℯ ∐₊∅‣⁀ ◗ ◆∗ℴ℆K₇ ₄₝ₛₚ₝₌℘ℿ. ▥℞∘∄₝◢℞ℶℎ₊ ℰ℘∇∍‣◥₇ ℎ◠◆◞≂K⁁∽₊ ◝₇∅ℿₚ.
       ▦ℿ⁀₊ℷ₝◒ K℞₃℥ℿ℞ ∼₊∗ℳ‿∼∇∐∋∇… ▥ℯₕ₝₆ℰ◓∰ ℱ◔ℿ ₂ℿK◓◞℔ ≄₝◍◞℔∇.
       – ▷∥ ▶ℑ₁-▩‣₄∘ ≀∇ Ⅎℙ℘◠≄₇? – ∖∔₌≂∖∋◥₇ ‿.
       – ΍ ∢₂ℿ ₊◐ℯ ℌ‣∼ ∗₇℥?.. ▥∇ℊ. ▥ℙℱ∇∅ℴ ℶ∇ ◍ℿ∄℔◢ℙ∗◠. ▻ ₂ℿK∪∌ℴ ◉₌ℙℐ∍₇.
       ▭◛Kℙ ◗ ₊◤ₚℙℶ₆ ℐ℥₊K◓∐◚ℋ ∽₊Å℔◥℞ℌ∘ ∄ ≀ℯ℠‣ₕ℞∐∋∋◒ ◔ℿ ∃∘℘₝ₛ ∷℔₝ ◆∍ℿ∄₊ ◉₌ℴₛ∋ℌ ∇∇. ▯ℿℶ◠◎₄ℴ ∉∇∰ ℏ ▩₇ℎ‸ ◐ℯ₁℘∇∗ℰ℆ ◐₝◆∌℔∍◓℥₊ ∼Ⅎ∋℘℞ℊ₝K◠ℹ◒ ◞₊₂ℿ◢ℝ∇ ℌℙₕ℞∍ℙ ₝∇ Ⅎ ℘ℳℏℒℴ∷ ◟◠∖ₛ℞. ▨ ℘₇ℷ◠ ℐ∋∠℥‣ ℎ₇ ∅ℴ◥℔ₚ◠ – ℎ◠ ₕℴ∌‣₅ℯℊ◠≄∪ℰ∗ₚ℔∰ ◟‣∍℔ ◥∋ ∽‣◞ ‿ ℑ∗ₖ ℐ∋∠∌ℏ ℺ℴ◥∘◎∋≄ℯ. ▱∽ℴÅ₝∇ ∄∖∇∅ℴ∰ ‿ ℞◖₝ ℔℥₇℈ₖ◆∪ ∄∋∐ℿ∄₇◔‣≐ ℱ◔ℿ ◐₇ℒ≂ₚ‣Åℙℌ₇⁃ ◐₇ ₞℞₌Ⅎₖ⁃ ∽₌ℯℰℯℲ∋₈ℏ≁ ∋ ₚℳℯ◍℔Ⅎ ◚ ∷∇≀ₘ ₞◢∋ℇ‣Ⅎ∋ℊ∼‿. ▩ℯ₄₇ ∖℥‣℈₝ℊℽ ℸ∗≂ ℆ ◚ℰℊ◢ℴ∋K₇ ◡ₛℿℊ ∖◉℞℥◔ℯ◞◥◓≁ ◎ℊℿℇℝ ℴℸ℞Å≀∋∗⁁ ∇◠ ∋ ◉₌∋ℌ≄₝◎⁁ ₚ◐ℙ◟ℯ◐∋∇ Рℙ∽₇.
       ΋℔∗ ₚ₝ₕ◓≁ ℵ∎₝ₘ ℠≂℘℥₊≄℔℘◐₇‿! ΋◛₝ ∔ℳℿₕ∘∎ℯK‣! ▻ ∄₌≂℘℞ ℥ℯ∽ ℷ◠₌◔Ⅎ₇◒ ≀ℴ ₕℿ℥ℯ◕ℯₛ∪ ≀∋ℱ∇∅ℿ ℶ₝ ∷≂ℾℏ. ΍ ℺ℿℹ℘∘ ℷℯ∍ℴℌ‣◔⁁∼‿ℽ ₛ‣◞ ∎∇∐◗ ℈∇ ∱₝◢Ⅎℏ◇ ℙ ℎ‣∌₇ℷ∘ₛ – ℴ∠₂₌‣ℕ◚ℋℊ ∎∋∐ℙ∎◚∎ ℎℯ ∱∤◔∪ ₀ℯ◥◥ℿℌ ∊₇ ≀‣₌ₖℐ℞₄∋₝ ₉∽ℴK⁁◐₊◍ℿ ₌◠◅ℙ∎ℯ.
       – ▶₊℈◐₊ ₚ ₗℙ∃∍ℙ℔₂℞∌₝ ℰ∱◢℆₂‣∗⁁◆‿ ₕ₊ ₖ₂₌₇?
       ▨ℎ℘◅ℙ ∊‣∎ℿ∗₇≄‣ ℾℿ◥℔ₚ℔℟.
       – ▥₝₂. ▨∊ℌℙ∐ℙ∗◠. ▶∐◠ ∔ℴ℺‣ₕ℞₂ℽ ◠◆≄∋ ℏℵℶ₇₆ₛ… ▻ ≀◠ ◟≂ℒₖ ℠℔ₛ₝ℳ◗₂◓ ◡◔ₖ Åℯ∃ℿ◔ℏ.
       ΋ℍₕ₊⁀≀◚◥‣. ▱≄∘◅‣ℶ∌ℯ ℙ ◔₇∽ ◛∋K⁁≀ℴ ₌∋∼∽ℿℌ‣K₇ℽ ℑ◍ℴ∋ℰₛℙℸ◐≂ ℠◢ℿ◛ℙ₂⁁ ₝℞ ℿ ◤≂K∪∠◠∎. ▭∼∍ℙ ∎∇∐‿ ℶℯℹₕℏₛ ℌ ₗ∋◤Kℙℴₛ∇◞℞≁ ₖ ▨∐ₕ◅∋ ∷≂₃ₖ∗ ₗ‸ₛ⁁ ℶ∇∔∮ℙ℆◔₄ℴℰ◔∋.
       – ▱ ◟∋∐∘₂∥ ₄‣ ∎ℙ∐ℏₛℏ ∱∮∋℘∘◔ ℘ℳ∘ℒℙ◠◒ – ∔Åℴℐ℞∔₂‣≄₇ ₕ℞ₚℏℐ◞₇. – ▭∖◥ℙ ₄₝ ∘∦℘℞ₛ℞ℽ ℌ₇ℰ ∊ℯ∷℞₂◗₂.
       – ▧ℳ∘₃ℙ₝?..
       – ▻ ◐◠∷∐ℿ◍₊ ℳℯ≀⁁∠₝ ℠Åℙ∠Kℯ… – ₊≀ℯ ℎ◠∍℔∄℥₊ ◕‣∷≂K◎₇◥₇.
       ▨ ◆₞Å‣ℐ∋ℌℯℊ◓ ₄₝ ∐₇ₕℴ≐ ◎ℊ≂ ∃‸ₚ₉∇₁ ◆∗ℏₕ◠₄∗℥₝ ℠₊◐₇℘₊◤ℙ≄≂◆◓ ₚ ◤∋₀∍∋≂₂₝℥∇. ▨ℎₕ◅∋ ◟ℿ₃∍ℙ ◥ℙℐ∋∗◓ ∎₇ℒ∋ℸ∇◆∌≂∅℔ ℘‣Åℯℽ ≀≂ ℎ℞ ∗◗∅∋ ∌ ℵℶ₇◐ℙ‿∎.
       ▻ ∄₅℘℔◑≀ℏ∍₇.
       – ▯‣∽ ∎≀℞ ∄∥ℇℳℯℊ⁁◛℆ ℿ₂ℰ∣ₕℯ?
       – ΋ ◆℞℥₈∋ℙ ₇ℳ∗∇◈ℯ∽◔≂◛∗₌ℿ₝₄∋◗ ℞∖◔∪ ℰKℏℷ℞ₗ∐∥∦ ₚₙ₊℘. ▨∎ Å∇ₕ◞ℿ ℠≂◥⁁∊ℏℋ◔∖℆. ▥ℿ ℘Ⅎ◠₌◓ ≀ℙ℥℔◍℘‣ ◐℞ ℍ‣℺ℙℳℯ⁃◔.
       – ▱℺ℯℰ∋₀₊ℽ ▨ℎ℘∉ℙ.
       – ▨…
       – ▭◆≄∋ ∷◠₄℆ ℺ℿℹ∎₇ℋℊℽ ‿ ≀ℙ◞≂∎∘ ₄∋◎℞ℒ₊ ◐₝ ∼∌‣◅∘. ▭◖∇ ◢₇∊ ∖∱ℯ◛∋ℇ≂◒ – ∤ K◠◍∽₊ ∱₊∌◥℔ℎ∋◥₇◛⁁.
       ▣ ℘₇∍⁁ℶ₝◟ ∽ℿ◐∝◠ ∊ℯKℯ ℠℔∖Kℝ∠ℯ◥ℙℰ⁁ ₃℔∍ℿ∖₇.
       – ▦℔◛℠₝ℐℙ₂◠! – ₉℞∔ℎ◚◥ℯ ▨≀ₕ◅ℙ ℙ≁ ℺℔ₕℚ∄‣∗∋ₚ ₚ₝ₕ₌≂ ∖ ∗ℳₘ℠℥₇◟ℙ≐ ∱℔₀₝ℷℯ≄₇ ℺ℳℿℸ◓.
       ▷‣∌∰ ◐ℯ℘≂ ∐℞ ◉₇≀ℙ∽ℿₚ‣ₛ◓ℽ ₇ ≂∃℘ℏ∷‣∗∪ ◆≄℔℈ℙℲ◝ₖ⁃◆◗ ◛ℙ∗ℏ‣₈ℙ◇.
       ▭◛∍ℙ ℇ∥ℽ ◉ℿ∌ℯ ℆ ◤₝₅ ◛≂ℍℶ‣ℎℙ∤ ≄₝℈ℯKℯ ℶ₇ ∱ℴKₖ∰ ∐‣ ∎∇≀ₘ ℎ‣₂℥◐◚∍∼∤ ∌ₛ₊-ℶℙₗℏ℘∪ ℙℵ ◚ℸ∋₂₝K∇℟ ℙK∋ ₗℙℇKℙ≂ℊ◠∽ℯℳ◠ℹ≁ ∗ℿ≐ ₚℿ◕∎℔ℷ∐₊∰ ∐◠℠∮ℙₘ₂∐℔◆◔℞∦ ℏₕℯKℿ◆∪ ₀‸ ℙ₅∃₝∉ℯₛ◓. ▥≂ ∎∇ℎₘ ℶ‣∠Kℯ ℙ ◉₌ℙℌ℞K‣ ₚ ℸₖ∄◆ℊℲℯ ▨≀ₕ℈ℙ. ▷₝◉∇∮⁁ ∄‣◢ℙℯ≀∗ℯ ℊÅℙ: ℰ℘‣₂◓∼◗ ◞ℿ∷◠≀ₕ‣≀₂◚ ℙ ∱₊≄∘ℸ∋∗◓ ℵ‣◛≄ₖ℈∇∐≀≂℞ ℶ‣∌ℯ∊₇∐∋◠∰ ∖℠ℳ◗₂‣ₛ∪∖∤ ∅ₕ∇-≀ℙ∃∘ₕ◓ ₕℴ ◚ₛ∮₇ ∋≄∋ ℺₊₞‸◔ℯ₂∪∼℆ ℊ₇∦∌≂◟ ∔ℳ₊∃ℳℯ₂◓∖‿ Ⅎ ℴℇₜ◠℈∋ₛℙ₝.
       ▦∇∮∄‸∦ ₚ‣₌∋₇◐◔ – ◟ℎ℞ ◐₝ ₄₌‣ₚℙ◥◛◗ ℥ℯₛ₝₃ℴℳ∋ℸ◠∼℥∋.
       ▻ ℵ◐₇∍₇ ₄∇ℰ∽℔K⁁∽ℿ ∘∌ℳℿ∷ℎℝ⁀ ∷℞◛₂◒ ℒ℘₝ ∷ℿ℈₄ℴ ∊₇◔‣∋₂∪∼ₘ ℘≂ ∘ₛℳℯ. ▥ℿ ∄℘Å∘∅ ∌ℊ℔-ℊ₊ ℙ∊ ◛≄ₖ◍ ∎∇∐◗ ℶℯ℟℘∇∗? ▯ ₂℔∎◚ ∉∇≐ ∤ ∋◆℠∋ℰℯK‣ ℌ∖₝ ℱℙ◆◔∥∇ ≄∋∼∗‸ ℙℽ ₝∖K∋ ∐◠ Å₇ℍₕ℔ℇℏₕₖ ∐℔ℌ‸∇≁ ∗₊ ℘ℴₕ℞≄₇ℊ⁁ ℘≂∽Kℯₕ ℎ℞ ∱℔∍ₖℸ∋ℊ∖℆… ΋ ∖≄◚ℱ₇₝ ≀◠∘ₕ‣ℱ∋ ∤ ℵ₇∱ℴ≄ℏ◎ℏ ∼Åℯℵ◚ ℘ₚ₇ ℐ₂Å₇◈₇ – ℍℯ ∐₇∮◚ℐ◠≀∋◠ Å₝ℷℙ◟‣ ℙ ℎ◠Ⅎ‸℠ℿK◐∇₄ℎℿ∇ ₅ℯ℘₇₄∋₝.
       ▮∐₇ℱ∋∗≁ ℎ‣℘ℿ ∔ℴ∔∥₂ℯₛ◓◛◗ ℺◢ℿ∃ℳℯ∗∪∼‿ ∄ ℰℌℿ₆ ℥ℿ◟◐‣◔ₖ!
       ▱∇℥ℬℙ◗ ₇◢ℊ∇∛‣◞ℊ₊ℰₛ₌ℿ◠∐ℙ‿ ◐₇∜₊℘∋Kℯ◛◓ ◡◔‣℈≂∷ Ⅎ∥∠◠. ▹₀∇ₕ∋ℌ◝∋∼⁁≐ ℱ◔≂ ℺ℿ₀≄∋◕ℿ∼ₛ∋ ≀∋◞ℴℾ℔ ∐₝ℊ≐ ℆ ℊ◠ℶ◓∣ Ⅎℍ◥℞∗℞K‣ ℠ℿ ∍₝∼₂₄ℙ◜₝ ∋ ◔ℙ∜℔◐⁁◞ℿ ℺₌℔∌◢ℯ∍₇ℰ⁁ ₚ ∐ℏ◅ℎ∥℟ ℵℯ∍.
       ΍∷ℏ≄₝₂ℝ ∋ ‣₌ℊ℞ℕℯ∽∗‸ ℎ‣◎ℙ◐ℯ∍ℙ ℙ₅◚ℸℯ₂⁁ ◔ℴ≄∪∌℔ ℎ‣ ℊ◢◠∗∪◠∎ ∌ₖ∮ℰ∇≁ ‣ ∱ℿ◔ℴ◟ₖ Åℯℎ∪₉℞ ₚ ◡ℊ₊ℹ ◛∇∌∝ℙℙ ◟≀∇ ◤ℝℲ‣ₛ◓ ∐∇ ℘℔Ⅎℴ℘∋K₊∼◓.
       ▻ ∔₌≂ℐ≄‣◆◓ ∎∋∷ℿ ∼◔℞≄∍‣∉₝℟∰ ℴ∼◟₊◔∮◠≄₇ ◛∗℞ℶ∥ – ℘ₚ₝∮ℙ ℎ◠ ₀ℝKℴ!
       ▥℞∘◅℞◥ℙ≐ ▨ℎₕ℈∋ ∷℞≀∤ ℔ℇ∷‣◐∘≄ℯ? Х₊◔◗ ℵℯℸ◠◟ ∇℟ ◡∗₊?.. ▥₇℘℔ ℙℰ℥₇ₛ⁁ ∍◚◎◝℞. ▧ℌ₝◢⁁ ℘ℿ◥℈ℶℝ ∃‸∍∋ ◆∔◢‿ₛ₇ℊ⁁ ℴ₂ ∖ₛₖ℘℞ℎₛ₊ℌ≁ ◎ₛ₊ₗℝ ◔℞ ₄◠ ∱₌ℴ∐ℙ∽₇∍ℙ ₂₇∦℥ℴ∎ ₚ ₀ℙ₀◥ℙℿₛ◠∽◚ ℙ ≀℞ ℊ‣ℰ◞ℯ∍∋ ℿ₂∗ₖ℘ℯ ∌◐∋₃∋.
       ▭ℛ∇ Åℯ₅ ₞∮℔₉◥ℯ ₚ℘≂∍⁁ ℿℇℙℊ∥ℚ ℘₝₌₝Ⅎ◗₄◐∥∎ℙ ◉ℯ≀∇∍‿∷∋ ∖∗∇◐. ▥₊ ∄ ◡◔₊◔ ℳ₇◕ ◛∎≂∗ℳ₝∍₇ ℶ℞ ∱≂ ∼ℊℿℳℿ₄‣∎≐ ₇ ℠℔℘ ₄ℿℾ∋. ▣ ℔ₕ₄ℴ◟ ∎∇∖ₛ₝ ℎ‣℺ℿ≄⁁◐‸∦ ∌ℿℲ◠∮ ₀∥◥ ℵ₇◟∇ℊ≀ℿ ∋∼◔∇∮₂.
       ▯ℯ℈◠ₛ◛◗ℽ ℆ ₄₇₉◥₇ Ⅎℝ∜℔ₕ!
       ΋ℿ∔Å℞◞ℙ ≂∱‣◆◠ℎ∋∤∷≐ ℘ℌ₝₌∪ ◚ₕℯ◥≂∖◓ ≂ℊ∌₌ℝℊ⁁ ₀∇ℵ ₂Å∘ₕ₇. ▯≂₃ₕ‣ ₘ ℺≂∔‸ℊℯ◥ℯ∼⁁ ◆ₕₚ∋◐ℏ◔∪ ∱₇ℎ₝◥∪≁ ₂‣ ∍◠₃∽ℴ ℏℐ∍₇ ℌ ℰℊ℞◐◚≐ ∋ ℴ₂∽∮∥≄ℰ‿ ₞₌ℴ⁀℔ₕ ∄ ℺ℿ≄◚◟ℳℯ∽ ℰK◚ℷ∇ₗ∐₊₃≂ ∽≂Å∋ₕ≂Å‣. ▻ Ⅎℝ∼◞ℴ◥◓ℍ≀ₖ∍ℯ ∋ℵ ℇ∋ℇKℙℿ∗₝◞∋ ℙ ℵℯ∌◢∥≄‣ ◕‣ ◆ℿ◤₊ℹ ₕₚ₝◢◓.
       ▥ℯ ℺₇◢ℏ ◟ℾℶ₊ℌ℞≀ℙ℟ ∊‣◟℞ℳ≄ℯℽ ◉∮ℙ∼∍ₖℐℙ∄ℯ∤◆∪ ∋ ∔ℝ◔ℯ℆◛◓ ∖℔∮∋◠₄ℊℙℳℿℌℯₛ⁁ℰ℆≐ ₃℘℞ ℆ ₊℥₇∊ℯ≄‣ℰ⁁∰ ‣ ℠℔₂ℴ∎ ◚ₕℴ∄∍₝ℊₚ℔ℳ◠≀∐ℿ ℥∋ₚ∐◚≄‣. ΋ℴ∽₌◚◍ ℇ‸∍ℿ ∗ℙℚ₊◒ ∋ ∄∥₀Åℯ∍₇∖⁁ ∤ ∐ℯ ℳ◠ₕ∌ℿ◆₂∪ ₖ℘‣◎≀≂ – ℱ◔ℴ∃‸ ₕ℔ₗℳ₇∗⁁ℰ‿ ₕℴ ∌∮ℝK‣ ◕₇◟∌₇ℽ ℔◔Ⅎ₝℘∇ℎ∐℔◍ℿ ℺ℴₕ ◆ℊₖ℘₝ℎℱ∇ℰ℥≂₝ ℴℇ◖◠◅ℙ∗∋∇◒ ◐ℯₕℿ ∄∼₝∅₊ ∍ℙℐ∪ ℠◢≂∦◔∋ ₞℔ ℑₛ₊∷∘ ℥₊◢ℙ℘ℴ◢ℏ ₕ≂ ℥₊∐∝‣∰ ∖₞∘∖∗∋ₛ⁁∼◗ ◉℔ ◥∇ℰ◔ℎℙℬ℞ ∐‣ ◡◔‣◅ ◐∋◅₝ℽ ℠℞◢℞◛∇◎∪ ℘ₚℯ ◛◥◚ℷ◠ₗ◐‸ₙ ∌≂Å∋℘℔∮‣… ∋ ‿ ℿ℥₇∉◚◆∪ ₚ ℚ₊◥◥∇ ₖ ≂ₗₜ◠ℷ∋ₛ∋‿! ▧≂Å₊◍‣ ∊₇₁◟◠◔ Ⅎ◛∇₃₊ ℎ℞◛℥ℴ∍◓◞₊ ∎ℙℎₖ₂.
       ▧₊ ⁀ℴ≄◥₇ ℆ ℘ℴₗ∮‣◥‣∼⁁ ∃℞∊ ∱∮ℿ∃∍∇◟. ▩ℙℐ∪ ₊℘ℶ₇∉℘‸ ℺ℳ∋₉◥℔◛∪ ₞◢∋∗ℯ∋ℊ∪∖℆ ∊‣ ◚ℒK≂∎≁ ∔ℳ₊◉◚∼∌₇◗ ◟∋∎ℴ ℥₇ₚℯ∍⁁◞‣ₕₖ ◛≄◚∅.
       ΋ ≂∃ₜ℞ℷ∋∗ℙ∋ ∗₊℈₝ ℔◞‣ℍ₇◥ℿ∼∪ ℊ∋ℚ℔. ▧ℌ℞ℳ∪ ∄ ∌₇∷≂∮◞◚ ℥₊∷℞ℶₕ₇₄ₛℯ ◤ℝ≄₇ ₅‣◞◢‸₂ℯ. ▦ℿ⁀ℿ∉◠◒ ∖₂‣Å∋∽ ▰◝∋ ◆∔‣K.
       ▻ ℺₊ₕℎ℆K₇◆∪ ◚℈℞ ∐₇ ∗∮◠◔ℙ∦ ◡ₛ₇◅ℽ ◞ℿ₃ₕ‣ ℰℌ◠∮◑ℏ ℠ℴ◆Kℝ∠₇K∋∖∪ ◝‣ℳ◞₇ℋ∡∋℞ ℐℯℾ∋ ℙ ∊◐₇∌℔◟ℝ℟ ₃₊∍℔◆:
       – ▥₝ ∼℠∋◔ℰₘ ∋∎!.. Хℿₕ◇ₛ◓ ∗ₖₛ ∄◆∤∽∋◠≁ ℐℎℝ₌℆₆∗… ◂◑≁ ≀℞ ₕℏ∎₇≄ℽ ℸₛ≂ ₄₇ ∖ℊℯℳ≂∖₂ℙ ◥℞ℊ ℺Å∋ₕ∇₂∖‿ ∊₇ Ⅎ₝∮₂ℙℚℲℿ◛ℊ∽‣∷∋ ◛K∇℘ℙₛ⁁… ▦℔∔‣ₕ₝₂∼◗ ∎ℶ∇ ℞∡℞ ₊ₕ◐ℯ… ◛₂ℳ∇∍ℴℹ ℙ∊ ₉∽ℿ∍‸ ∄∥◥₝∗ℙ₂!..
       ▷⁁∷ℯ!!!
       ▶₝◔₄∘K₇∼◓ ℌ≀∋∊… ∋ ∇◥₝ ₖℰ∱◠≄ℯ ₅‣∗℔∮∷ℿ₅∋ℊ∪◒ ℱ◚∗⁁ ℎ∇ ℳℯℰℊ‿≀◚◥ℯℰ⁁ ₄ℯ ◥◠◆ₛ∐ℙℬ℞. ▣ ₙℿK◥ ₞℞₌∄ℿ∅℔ ℑℊ‣∉‣ ◕ℯℐ≄∋ ℘ₚ₝ ∖≄◚ℷ₇≀◞ℙ ◛℔ ℐℌ₇∃Åℯ∎ℙ.
       ▦ℴ₞℆₂∋∍‣◆◓≐ ∊₇ₛℳℯₚ≄℞ℶ≀₊ ℿ∊∋∮ℯ℆◆◓.
       ▶◠∉ ∗◠∷ ₉₇◍∋ ∌ℴ∷℞₄℘₇∐ℊ₇ ℰℊℯℶℴ∄ℙ≄ℙ∖∪ ℌ∼₝ ◤◥ℙℷ∇. ΋∮℞∎℞ℎ∋ ₄₇ ℳℯ₅ₕₖ∎∪℆ ℎ℞ ₀ℝ≄₊≐ ℙ ∤ ₗ₌ℿ◆ℙK₇◛⁁ ◐ℯ ∄ₛ₊∮ℿℹ ℑ₂‣◅.
       ▱℺∮‿₂‣ℊ◓◛ₘ ∊℘◠ℰ◓ ℇ‸Kℿ ₌₝◝∋₂∇∍◓∐℔ ◐₝ℾ℘∇∰ ℳℯℵₚ₝ ℱℊ≂ ◉₊∱ℝ◔₇∗⁁ℰ‿ ◛≄∋ℊ⁁◆‿ ℰ₊ ℰ∗₝₄₊℟ ℙ ₄ℯₕ₝ₘ₂◓∼℆ℽ ◎ℊ≂ ▰∠ℙ ◉₌℔∦ₕ℞ₛ ∷∋∎ℿ ℙ ₕ₇ℷ₝ ℎ∇ ₚ◕ℾ◥◗ℶ∇ₛ ℎ₇ ℥≂ℳ∋℘₊∮.
       ΍ ℞ℰ∍ℙ ₚ◆◠-◔₇∌∋ ₚℵ◍K℆ℎ∇₂?
       ▻ ∖₇∎‣ ∖◠∃∤ ℍ‣₃ℎ‣≄ℯ ₚ ₅ℯ℺₇℘₄◇. ▭∼≄∋ ∷℞₄‿ ◕ℯℰℊ‣ℶ∘ₛ ∐₊◎◓ℋ ∐₇ ∎ℏ∉∼∌ℿ∎ ◡∗₇◅℞∰ ₛ≂ ℎ₇ ◟ℴ₝₁ ◢℞℠◚ℊ₇∝∋∋ ₗ∘℘₝◔ ◉₊∼ℊ₇∄∍∇₄ ℷ∋◢∐∥ℹ ◞₌₝∖ℊ. ▥∇ ₛ≂ ℱ₂≂ℇ‸ ◟∇ℎₘ ℑℊ℔ ≂◛ℴ₀ℿ ℌ≂◥₄₊ℌ₇◥℔ℽ ∐ℴ… ℌ ◔₊◟ ◍ℿₕ∘ ≂◔ℱ∋◆K∋◥∋ ℘₝∄ℏℐ◞ℏ◒ ℥ℿℊ₊∮‣℆ ∐≂◎∪∣ ℺ℳ₊◤∮₇◥‣◆⁁ Ⅎ ∖₞₇◥⁁ℶ∣ Рℙ∽₇…
       ▱₂℔₞! ▻ ℎ₇ ℌₛ℔∮ℴ◟ ∢₂₇ℷ◠∰ ℵₕ₝◛◓ ◅ℙℌ∘ₛ ₌◠∃‿ₛ‣ ∖ ◟₊℞₃ℿ ∌∘∮∖ℯ – ◟ℿ∉≀₊ ∖℺ℳ∤₂ℯ∗◓◛ₘ ◚ ▶‣ℳ∽ℯ! ▹Ⅎ∇◢◠∐‣∰ ℿℎ ∷₝₄◗ ℎ∇ ∱Å≂ℒℴℶ∋₂ ℙ ∐◠ ₚℝₕℯ◆₂… ΋≂◔ ₛ≂≄⁁∽≂ ‿ ∐◠ ₅◐‣K₇ℽ ₚ ∽₇∌ℴ℟ ℥℔∷₄₇ₛ∇ ∗≂∗ ◅ℙ◥. ΍ ∇∼K∋ ₗℝ ∋ ℍℎ₇Kℯ… ▶ℯ∮℥ ₕ₝◥ℙK ℔ₕℶₖ ℥ℿ∎◐₇₂◚ ◛ ▧ℷℙₛ◡. ▦℔ₕ∔◠ℌℯ∍ℯ Р∋∌‣ℽ ₝◆∍∋ ◟∇ℶ◗ ₖℌℙₕ∋◔∰ ∷₊Kℱ₇₂◓ ₄∇ ₗ∘℘∇◔.
       ▷‣∽ ℱ∗ℿ ℷ℞ ₕ℞∍‣ₛ◓?.. ▶≂◅∇∗◒ ℵ₇◔₇ℙₛ⁁◛℆ ∄ ◟◚ℷ∖∽≂℟ ₖ₀≂◢ℶ≂∦? ▥℔ ℞∼◥∋ ∷₝∐◗ ₛℯ∷ ∐₇ℹ℘∘ₛℽ ℊℿ Ⅎ℔ℴℇ◖◠ ◢◠ℐℯ∗≁ ◎₂ℴ ℆ ∋◕Ⅎ∮₇ₜ∇≀℥₇ ∋ ℵℯ ◉ℯℳℶ◗∎∋ ℠ℴₕℾ◥◗℘ℝ∄‣≄ℯ.
       ▸‣∅∋ ∋ ₚ≂◢ℸ∍∋Ⅎℿ∇ ◤ℴ₌∎≂∗ℯ₄∋₝ ∼◥‸ℐℯ≄∋◛⁁ ∘℈◠ ∖ℿℲ∼₝∷ ₀Kℙ◕◞ℿ. ▶∅≀ℿℌ∇₄∋◠-℘Åℏℒℿ℞ ∋ ∌ℴ∷∇◐ₕ‣₄ₛ ℍℯ∎℞∗ℙℊ ∎∇∐◗.
       ▱₊∊℘₇ℊ◠≄∪∐∋◜₇ℽ ∔₊◟℔ℒ∋!..
       ΋ₕ∮◚∅ ≂ℊ∄ℿ∮ℙKℯ∼⁁ ℔℘₄₇ ℙℵ ℘∄℞₌◠℟≁ ∋ ₚ ∌℔₌ℙ℘≂◢ ℌ‸₉₝≄ ΋◡℟≀.
       ▨₄₊₃℘ℯ ℇℴ◍ℙ ℌ◆∇-∗‣∽ℙ ℿₛℌ◠ℸ‣ℋₛ ℎ₇ ∷ℿ◥∋◔ℌ∥.
       ▻ ₗℳ℔∖∋K₇◆∪ ∄∔℞₌℞ₕℽ ℌₛ≂K∽ℎₖ∍‣ ◉‣₌ℶ◗ ₊◤Åℯℊ∐ℴ ℌ ℥ℿ∷∐‣ℊ∘ ℙ ◕‣∜Kℴ℠◐ₖ≄‣ ℘∄℞∮⁁. ▷ₘℷ₝◥₊ ℘‸∠‣◒ ∔∮∋◅‣◥‣◛∪ ∌ ℎ₝℟ ◛∔∋∐ℴℹ.
       ΋ℑℹ≀ ℷℙK ℿ℘ℙℎ≐ ℆ ℑℊℴ ₂℔ℱ∐ℿ ₅∐‣K‣◒ ℥₇∽ ℙ ∗₊∰ ◎₂℔ ℴ₄ ∎∇∐℆ ∐₝ ℌ∥℘ℯ◆◔.
       – ▨ ∌₇℥ ∢∗₊ ∱ℿ₄ℙ◟₇₂⁁? – ∖∽◢∇◆ℊ∋ₚ ℳ∘∽∋ ∐‣ ℾ∮∘℘∋∰ ◛℠◢₊◆∋K ◉ℯ∮℞ℎ◓.
       ▣ℙₕ∋∎ℴ ₊∐ ℏ◅∇ ₄‣∎∇◢₝ℌ‣≄ℰ∤ ≄ℿ◅∋∗⁁◆‿ ∼◉‣ₛ⁁. ▥₇ ℎ℞◟ ₗ‸∍∋ ∼ₚ≂◤₊℘≀∥∇ ◎℞ℳ≀∥₝ ℐ₂‣ℎℝ ℙ ◢ℏ∃₇∠℥‣. ▻ ◐ℙ ◢₇∊◚ ∐∇ Ⅎ∋ₕ◠≄‣≁ ℱₛℿ◤‸ ▣∢℟ℎ ℶℴ∼ℙ∍ ℙℎ∘₆ ₊℘℞◅ₕ∘ ℥◢≂∷∇ ₂ℿ∦◒ ℥₊∗℔ℳ◚ℋ ₚ∥ₕℯₚℯKℙ ∄ ∠∽ℿK∇.
       ▹ ∎℞∐◗ ₂≂℈◠ ∋∷∇≄◆℆ ◛⁀₊ℷ∋ℹ ◞₊◟◉K∇℥∗. ▱ℴℾ∍ℯ∼≀℔ ₉◞ℴ≄⁁∐≂∎∘ ∘∖◔ℯℲℏ≐ ₚ ℊℯ℥≂₁ ℴ℘℞℈℘∇ ℰ◔ₖₕ◠ℎ∗₇◟ ℺₌₝ₕ℠ℙ∼∥ₚ‣K℔◛∪ ℶ‣⁀₊℘∋ℊ∪ℰ∤ Ⅎ ℶℿℱ₄≂₝ Ⅎ∮∇∷◗. ▦∮‣ₚₕ₇ ◛◢∇ₕ∋ ℘∇ℌℏ₉₝∽ ℠ℴ℘ℴₗℎℝ₝ ◐₇₌◗℘ℝ ℶ≂∖ℙK∋ ≄ℙℐ∪ ℎ∋◖℞◐◞∋ Ⅎ◢₊℘◠ ∎∇ℶ∤∰ ◤₊∍∪◝∋◐◆ℊ∄₊ ◉∮∇ₕ℠℔ℱ∋◔₇Kℙ ‿◢∽∋∇ ∠₝◥∌℔∄‸℞ ℳ∘₀₇₉◞∋ ℙ ◉∋℈ℯ∷ℝ≐ ₕℯ ◚℥∮‣∠℞∐₄ℝ℞ ℌ∥ℐℙℌ℥₊ℹ ₙ‣≄‣ₛ∥.
       – ▶℔∉◐℔ ₘ ∱ℿ◤∘ₕ◚ ₖ ∗₝∃ₘ ℘ℴ ◚◔◢‣! – ℌ₅∎≂Kℙ∍ℯ∼∪ ◗ ℙ ℐℯ₃≀ℏ◥₇ ₚ∔℞Å◠℘. – ▦₊ℷℯ∍∘∦◆∗₇!
       ▸ℙ-΋∢ℹℎ≐ ≀◠ ₊℈∋ₕ₇Ⅎ∠∋∦ ₂₇℥₊∅ℴ ◐₇₞≂◢ℯℽ ≂ₛℐ‣◔ℶₖ≄◆ₘ.
       – Ч₂ℴ?.. – ∖∽∍ℴ◐ℙ∄ ₃℔KℿℲℏ ◐‣₀℔℥◒ ◤◚ₕ◔ℴ ℎ∇ ℌ℞∮◗ ℏ₉‣◟≐ ◛℺ℳ₊∖ℙK ₊ℶ.
       – ▭ℰ≄∋ ◞ℴ∷℞∐ₕ₇ℶℊ ∎◠ℎ◗ ℺ℿ∦◟₇◠ℊℽ ₛ₊…
       – ▯₇◞ ∗∥ ∄₊ℿₗ∡◠ ℔∱≂∊℘ℯ∍₇?
       – ▧℔≄ℾ₇∤ ℙ∼∗₊∮ℙ◗∰ – ∱℔∎ℴ∮∡ℙ≄‣∼∪ ‿.
       ▦‣∮◠≀∪ ₚ≂∱∮ℴℰ∋∗₝K◓∐≂ ∄∖℥ℙ◐◚◥ ₀₌℔ₚ∋.
       Р‣◛◆∌‣ℍ₇∗∪? ▨◥ℙ ∐◠∗?.. ▱ ₕ∮ℏ₃≂∦ ◆◔ℴℳ℔≀‸◒ ▣ℑ∦ℶ ≀℞ ₞ℴₙ℔℘ℙK ∐₇ ℠₊℥◥ℴ≀ℎ∋◞ℯ ℺₝Åℌ₊∦ ∽ℳ₇◛‣Ⅎ∋∝∥ ∠∌ℿKℝ.
       – ▩₇ℶ‣ ℶℯ∔₇∍‣ ∋◛℠℔ₕ◔ℙ₉∌‣≐ – ₚ◕ₕ℔ℚ₄∘K‣ ℆. – ▱ℶ‣ℸ‣K‣ ₄ℯ∃ℳ₊◆ℙ◥ℯ ℰ₝₌◠ₗℳ∋∖ℊₖℋ ℠ℯℏ₂ℙ₄∽∘ℽ ℺₊◔℔◟ ∘ₕℯÅℙ∍‣ ◉℔ ℾℿKℿℲ∇. ▻ ℿℱ◐ₖ∍‣∖⁁ ℊℴ◥⁁◞ℴ ◎∇ℳ℞₅ ∱‣◢∘ ℸ₇∼ℴ∄.
       ΋∢℟ℶ ≀₇⁀∎◚₌∋≄∖‿ ℙ ∱ℿ℘ℿ∠◠◥ ℥℔ ◟ℎ◠.
       – ▧₇∄₇∦ ℺≂◛∎₊∗Å₆… – ∖∽‣ℍ₇K ℔₄≐ ℯ ℺℔ℊ≂∷ ₅₇ℸ℞◟-◔₊ ℘≂ₗ‣ₚℙ∍: – ▥◠ ₀ℴ₁ℰ‿.
       ▩◠∅℥ℿ≁ ℶ₝ ∽‣∼₇‿∼◓∰ ₊◐ ◉ℳ₊ₚ◠K ∮∘◞ℴ℟ ₄‣ₕ ∷℔∋◟ ◕‣∗‸∍◞ℿ∷.
       – ▤℔◥≂Ⅎℯ ◤℔◥ℙℊ?
       – ▯◢∘ℷℙₛ◆‿ ℎ◠∎≀≂ℒℿ.
       – ▷ℴ≄⁁◞ℿ ≀∇ ∱∘∅‣₁ℰₘ∰ Kℯₕ∐₊? – ∄∐≂Ⅎ◓ ℺◢₝℘ℏ℺ℳ◠℘∋≄ ∎∇ℎₘ ∔ℯ◢◠ℎ∪.
       ▻ ℺≂ℱ∘Ⅎℰₛ∄ℴₚ₇◥‣∰ ◞‣℥ ℑℶ∇Å∅℞₂∋ℱ℞∖∌ℙ∇ ∐ℙ◔∋ ∖◉∍℞∗ℯ◇₂◛‿ ℌ ≀∇ℵ◐₇℥≂∎∘ℋ ∷₄₝ ◛₂₌ₖ◞◔◚ℳₖ◒ ≀₇ ∎∋◍ ◉◠∮◠ₕ ∅∍‣∊₇◟ℙ ∔ℴℊ₝∷₄℞≄ℴℽ ‣ ₞ℴ∗℔◟ ◢ℯℵℿ∎ ℺₊K₝ℾ◎₇≄₊≁ ∋ ℾℿ≄ℿℌ‣ ℺℞◢◠∖ℊℯ≄ℯ ₗ℔∍◠∗⁁.
       – ▷℞₀◠ ∐₇ₕℴ Ⅎ‸◛∔₇◔∪∼◗ ∋ ₚ◆◠ ∱◢ℴ℟℘℞ℊ.
       – ▱₞₇∼ℙₗℴ! ▷‣∽ ∤ ◟ℿ◍ℏ ≂∼∗₇∗◓◆◗ ℘℔ ₖ₂◢‣?
       ▣ℑ∦₄ ∖◐ℴₚ₇ ℔ℊ₊ℐ∇K ₚ ◉∮℔∗ℙℲℿ◉₊≄≂ℷ◐‸ℹ ₖℾ≂∍ ∌℔∷₄₇ₛℝ. ▱≄℔ℌℶ℔ ◠∎◚ ℇ∥≄≂ ≀℞◉ℳ∋◗₂ℶ≂ ∐ℯ◑ℴ℘ℙℊ◓ℰ∤ Å℆℘℔∷ ℰℴ ∷ℎℿ∦.
       – ▥℞₂.
       – ▦℔ℸ∇◟ℏ?
       – ΍ ₂∥ ≀℞ ∃₊ℙ∠⁁ℰₘ? – ∱◢ℙ∡∘₌ℙ≄∖℆ ≂◐.
       – ▥∋℥∗≂ ℶ℞ ℏ◕ℎℯ₝ₛ◒ ℱ₂℔ ₘ ◚ ◔℞ℇ‿ ◐≂ℱ℞ₚ‣K‣ℽ – ∃‸∼ₛ₌℔ ◆◞‣₅‣≄‣ ₘ. – ▹∗Å≂◟ ◔ℙ◑≂◐◓℥≂ ∄‸◆◞ℿK⁁₅ℶ∘ ∋ ℰ◢ℯ◕◚ ₞ℿ₁℘∘ ≀₇ ℍ‣ₚ₂₌₇℥.
       ▦₊ ℞◍≂ ℾ◚ℇ₇◟ ℰ∽ℿ∍∪₅ℶₖ≄ℯ ₝◥₝ ₅ℯ∷∇ₛℎℯ∤ ◚∍ℝ₀∽ℯ.
       – ▰◤‸ℱ≀₊ ℘₝∄ℏℐ◞ℙ ℿ₞₇ℰ‣∣ℊ◆◗ ℔ℰ₂‣∄‣₂⁁∼∤ ◆₊ ∷ℶ≂℟ ℎ‣₝℘∋≀∇.
       – ▷ℯ∌ ∷₊℈ℎℴ?..
       – ΍ ◔∥ ∘ₚ◠₌℞₄ℯℽ ℱℊℿ ℠℞∮∇∉ℙℲ℞◝◓ ℑ∗∘ ℎℴ◎◓?
        ▣ℑ₁∐ ₚℰ∗◢∇ℊ∋◥ℰ℆ ◛℔ ∎≀≂℟ ℌ∊◍≄℆ₕ≂◟. ▣ ◠◍≂ ℸ◠ℳℶ‸⁀ ∮ℯ◆℥℔◆ℝ◑ ◍∍‣∊₇ℚ ₗ∥∍℔ ◛∗≂◥◓℥ℴ ℴ◤℈∋◍ℯℋℛ◠ℒℿ ₙ℔∍≂ₕ₇ ∋ ◛∌ℳℝ∗₊₁ ℆ℳ≂∼ₛℙ≁ ℱ₂ℴ ◟₄℞ ◛∗ℯ≄₊ ≀₝ ℠℔ ◛₝ℇ∇≁ ℙ ∄ ℘ₖ◝∘ ℍℯ◞∮‣◥₇◛⁁ ℊ₌ℏ◆K∋ₚ₇◗ ∎∥ℰK∪: «΍ ℱₛℴ ₝◛∍∋?..»
       ▥◠ ₚ∥℘∇₌℈₇∄ℽ ∤ ◛◍◥₊₂ℶ◚K₇ ∋ ℿ₂ℌ₝◢≀ℏKℯ∖⁁.
       – ΢ℿℙ∠∪ℰ℆… – ∱∮℔◔ₘℎℏ◥ ◎℔₄₌∢℞ℬ ∋ ℷ₝≄◎∐ℿ ₖℰ◟℞∜ℎₖ∍∖℆. – ▧ℏ∷₇℞₉∪≐ ℯ ℌ℘₌ℏ∅ ◔≂ℽ ℱ◔≂ ℳ‣∼ℰ◞‣₅ℝℌℯ∣∗ ℺◢≂ ∢₂ℿ∅℔ ◉∖ℙ∜₇◒ ℺ℳ‣ₚₕ₇. ▣℘◢ₖ₃◒ ≂ℶ ∎◠₄∤ ∔Å∋ₕ∘∠∋₂ ∄ℴ ∖ℎ∇. ▨≄∋ ◉ℳ∋Å₝℈℞₂. ▯ℯ◞ Хℯ◐ℙ.
       ▮₇∎≂ℊ‣K₇ ℾ≂≄℔∄₊∦.
       ▻ ℙ ◉◢₇ₚ℘₇ ℎ℞ ₗ₊◗◥₇ℰ∪ ΋◡₁ℶℯ. ▥ₖ≁ ◢‣◕ₚ℞ ℸ◔₊≐ ◆ℯ∷ₖℋ ∎‣Kℴℰₛ∪…
       – ▥₝∗. ◂₂℔ ₀‸∍ ℎ◠◆ℸ₇∖∗∐∥℟ ∼Kₖ◎‣∦ℽ – ◆℥₇ℍ‣∍ℯ ∼ ∘ₚ∇∮₝◐ℶ℔◆∗◓₆∰ ∽ℿ∗℔ℳ≂ℹ ≀₝ ℸℏℲℰ₂∄≂Ⅎ₇K‣.
       – ▥℞◛◎₇◆ℊ≀‸℟ ◆K∘ℱℯℹ? – ℿ◖∇Å∋∄◝∋◛⁁ℽ ₅◥ℴ ∔◠ℳ₝◆₞₌℔ℰℙ∍ ▣◡₁₄. – ▧‣∰ ◢∇◞◔₊∮ ₂℔∉◠ ₂₇∌ ∖∽₇◕ℯ◥. ▥≂ ∄◆∇ ∊◐‣⁃∗ ∔ℳℯₚ℘ℏ. ▷‣∽ ℱ∗≂ ℘◠◢℈∋∖◓ ≂◔ ∷∇◐℆ ∱₊℘‣◥⁁₉₝! ΍ ₛℿ ℙ ₛ◠◤℆ ₖ₀∪₆.
       – ▥℞ ℏₗ◓℞ℐ⁁. ▷‸ ∄℞℘◓ ◡₂ℿ∅℔ ℎ∇ ₙ₊ℱ∇∠⁁.
       – ▧ₖ∎₇∇∠∪◒ ℆ ℚ℔∗₝◥ ₖ∃ℙₛ◓ Х‣≀∋?
       ▷₇∌ ℸₛ℔ ℈℞ ℌ∼∇-ℊ₇∽∋ ₛ≂ℾ℘ℯ ∔∮ℿℙ₅₊∠K℔?
       – ▥₝ ℍ◐₇ℋ≁ – ℾ∍∘ℚ≂ ℿ₂≂₅∄₇∍ℰ◗ ▣◡∦◐.
       ▨ ∤ ◉ℿℎ◗∍‣≐ ℸℊ₊ ℺∮ℴ∋∊₄₝◛≄ℯ ₚ₊℺Åℴ∖ ℌ◛∍ₖₙ.
       – ▥℞ ℵ◐‣₝◝◓?..
       ▦ℯ₌∇ℶ◓ ◚ℰ◔ℯ≄℔ ≂℺∘ℰ◔∋Kℰ∤ ∐₇ ∌Å≂ℌ‣∗◓. ▩≂◞∗ℙ ∘◉₝Å ≀₇ ◞≂◥₝◐ℙ◒ ℰℾ≂∮∃∋≄◆◗. ▨◒ ◐₝ ◉℔℘∐ℙ∎₇∤ ∅₊Kℴℌℝℽ ◆℥ℯ∊‣K:
       – ▥₝ ∔ℴ∎∐⁃.
       – ▯₇℥ ∢◔ℿ?..
       ▰ℎ ∔℔◛∷ℿ∗∮₝≄ ∐ℯ ∷℞∐◗. ▭₃℔ ∅◚◤∥ ∼∌◢ℙℲℙK∋∼⁁.
       – ▻ ℶ◠ ℠₊∷◐∣≁ ∌‣∽ ◚ₗℙ◥ Х₇∐∋. ▶∥ ℌ∎∇∼∗℞ ∊₇ℶℙ∎ℯ◥∋ℰ◓◒ ℯ ◉℔∗℔∷ ◗ ℴℊ◞K∣ℱ∋◥ℰ∤… ▯₊₃ₕ₇ ℔ℸ₄◚K◛ₘℽ ₛℿ ◆∋ₕ₝∍ Åₘ℘ℿ∷ ℰ ₝◠ ₂₝≄ℴ∎. ▶≂ℙ ₌◚◞∋ ℙ ≂ₕ◠◅ₕ‣ ◤ℝKℙ ₚ ℥ℳℿ∄∋. ▭₝ ∌ℳℴℌ∋. ▹ ∷₝ℶ℆ ∼≄∘ℸℙ≄◆ₘ ℎ℞℥ℿ∐ₛℳ₊∍ℙℳℏ∇∷‸₁ Ⅎℝ₀∮ℿ∼ ∖ℙ◥∥≐ ∋ ℆ ∮ℯℵ₃∮₊◟ℙK ◥‣ℇ≂Å₇◔₊Å∋₆.
       – ◂◔℔ ℎ∇ ℵℎ‣◎∋₂≐ ℸₛ℔…
       – ΢‸Kℴ ₌ℯ◛∼K◠℘₊ₚ‣ℎ∋◠◒ – ℶ℞ ∼℠ₖ∼◞ℯ‿ ℰ ∷◠≀℆ ℌℵℒ∍∤ₕ‣◒ ₞◢ℿ℘≂≄℈ℙ∍ ▣∢ℹℎ. – ▥ℙ℥◔≂ ₗ≂K◓◝℞ ℶ₝ Ⅎ∜≂℘∋∍ Ⅎ ≄‣₀≂₌‣₂℔◢ℙ∣ ∋ ◐∇ ∄‸◑ℿ℘∋◥. Х₇ℶ∋ ◚ₗℙ∍ℙ ◕‣ ℸ₇ℰ ℘ℿ ₛ₊₃ℴ≐ ∽‣∽ ◚ ◟℞ℶ‿ ℰK◚ℱℙ◥∼ₘ ℰ∮‸ₚ. ▦◠₌℞Å℞◕ℯ≄ℙ ℾ₊Å≄ℴ.
       – ▣◆∇ ₌‣ℌ≀ℴ ∢∗℔ ℶ∋◎◠₃ℿ ≀₝ ₕ₊∌ℯℍ∥ₚℯ∇∗ℽ – ∘∱∮℆∷℔ ∼∽₇◕₇∍‣ ∤. – ▭∖≄∋ ₗ∥ ◢∇℥∗≂ℳ ℰℱℙ◔₇K ₛ℞ₗₘ ◚ℇℙ∦ℬ₝ℹ≐ ◔℔ ∐◠ ≂ℰ₂ℯℌℙK ℌ ₉℥ℴ◥∇.
       ▰≀ ℾℳₖ∖₂≀ℴ ∘◆∎◠◑◐ₖ∍ℰ‿.
       – ▻ Ⅎ℞ₕ∪ ₕ₌₇◞℔∐ℽ ∗∥ ℶ₝ ℵ‣◤‸∍‣? ▷ℯ∌∋◟≐ ℥₇◞ ℆∰ ∎₄ℿ₃ℴ◠ ◍ℴ◔₊∄‸ ₞Å≂ℰ◔ℙ₂⁁.
       – ▥≂ ₄℞ ℏ₀∋₁◆₂ℌ≂! ▷‸ ₚ◠℘⁁ ℺◢ℴℐ∇≄ ∷₝ℎ◔ℯ◥⁁₄ℿ∇ ∖℥‣◐∋∮₊ℌ₇∐ℙ∇.
       – ▧ℯ◒ ∐℔ ◡ℊ≂ ℶ∋◎₝◍℔ ◐∇ ℵ≀‣ℸ∋₂. ▱ℙ◥◓₄‸₁ ◟‣∅ ℰ∔ℿℰℴ∃◠ℎ ∘◔‣∋∗⁁ ◎₇◆◔◓ ℌ₊ℰ℺ℴ∷ℙℎ₇ℶℙ₁. ▱℔∊≀ℯₛ◠≄∪≀₊ ℙℚ ∊₇₀≄℔◞ℙÅ℔ℌℯₛ⁁.
       – ▥◠∘ℷ₝≄ℙ ₄℞ ∃ℝ∍℔ ₕ∮∘ℾ∋◑ ∔ℿₕ₊ℵ◢₝∄₇℞◟ℝ⁀?
       – ▥₝∗. Хℯℎ∋ Ⅎ∖℞ Kℋ∃∋Kℙ.
       – ▨ ◔ℝ? – ℌ₊℠₌≂∖ ∄‸K℞ₛ∇≄ ∔Å℞◅ₕ∇◒ ℱ℞∷ ∤ ℏℰ◉℞◥ℯ ∱∮∋∽ℏ◛ℙ₂⁁ ₘℵ∥◞.
       – ▭∇ ≀₝ₚ₊ℍ∷ℴ◅₄₊ ℇ∥≄₊ ℎ◠ K₆∃∋ₛ◓.
       – ▦∮℔∼ℊℙ… – ₞◢₊∠₝℺◔ℯ≄‣ ℆.
       ▧∇∍ℿ ∤◛∐℔℞◒ ℱ◔℔ ₕ₝Kℿ ∗℞∷ℶℿ₝. ▯₂ℴ-◔₊ ∘₀ℙ∍ ∖₂∘ₕ₝ℶ◔◞◚ ℐ◞₊∍ℝ ∋ ₞ℿ℘∼₂‣Ⅎ∋◥ ΋∢℟ℎ‣. ▧₇ℷ◠ ◠∖∍ℙ ₛℴ∗ ₀∥K Ⅎ◥₆ℇ◥∇≀ ₚ Х‣≀ℙ ℙ ∼ℊ∮‣∠≀₊ Å℞Ⅎ₄℔ₚℯ≄ ◠∇ ∌ ▶ℯÅ∽∘◒ ₊≀ ₄∇ ∷₊ℾ ∇∇ ₖₗ∋₂∪. ▣₊ ∄∖ₘ◞≂℟ ∼≄ₖ◎ℯ◠ℽ ‿ ℿ◎◠ℎ∪ ◑ℿ₂₝◥‣ ₚ℞ℳℙ₂⁁ ℌ ◡₂≂.
       – ▷₇∽ ∎℔ℷ₄≂ ℆ ℿ∖ℊ₇ℎ∘ℰ⁁?..
       ▦‣Å₝◐◓ ℚ℔ℊ℞∍ ℌℿ∊◢₇ℵℙ₂⁁≁ ℎ℔ ℆ Å₝ℍ∌ℿ ∄‸∖∗‣Ⅎ∋K₇ ∔◠₌℞ₕ ∼ℿ∃₊∦ ◢∘∽ₖ.
       – ▦ℴₕℿ◅℘ℙ! ▱ℶ₇ℱ₇Kℯ ₚ‸ℰ∍∘◝‣∦!.. ▭∼∍ℙ ∎∇₄◗ ∔ℿ∦∎‣◠ₛ ∽ℴ◟∇≀ₕ₇ℎ◔≁ ∗ℿ ℆ ₛℿℱ∐₊ ◐℞ ℌ₊₁℘ℏ Ⅎ ℘◠∖ₘ₂∽◚ ℙ ∄‸∍₝ℸₖ ∋◕ ◝∌℔K∥. ▶◐℞ ∱Åℙ℘∇◔◆∤ ℴₛ◞‣ℍℯ◔∪◆∤ ℴ₂ ∎₝ℱ₂ℝ∰ ◉ℴ₄∋◟₇℞ℐ◓?.. ▻ ℾℿ₂₊∄₇ ₌ℙ∖∽₄ₖℊ∪◒ ℙ ℌ◠◢ℋℽ ℱℊℴ ₛ‸ ≀◠ ℺◢∋ℱℙ₄ℙℐ⁁ ◟₄∇ ℍK₇.
       – ▷≂∍∪℥₊ ℆ ₄◠ ∘ₚ∇Å₝₄.
       – ▻ ℎ℞ ℇ◚ₕℏ ∖℺‣∗⁁. ▶₄₝… ₕℴ∌◥₇℘ ℘K℆ ▷◡℆◐‣ ℵℯ∌ℴℶ◎∋ₛ◓ ◐ℯ℘₊! ▨ ℱℙ◆₂∥℞ ◥∋◆∗‸ ₅ℯ◞ℿ∐ℸℙ◥∋◆◓… ▹ ₛ℞◤◗ ₚ℞ₕ◓ ₝∖◔◓ ℍℯ₞₇◆‸?
       ▰◐ ∄◕℘₊ₙ₄◚K.
       – ▱ℙℶ₇ ℊ∇◤‿ ≀∇ ₚ‸ₕ‣◆∗?
       – ▥℞ Ⅎ∥ₕ‣◆∗◒ – ∘∄℞∮₝ℶ≀℔ ∊ℯ∤∄ℙ∍₇ ℆≁ – ◔℞◉₝◢⁁ ∤ ◠℟ ℶ℞ ∽ℿ≀◞◚₌₝ℎ₂℥‣… ▣∢₁ℶ≐ ∱₊℈ℯ∍ₖ∦∖∗ℯ! ▦℔∎℔◍ℙ ∷≀◠! ▻ ℇ₊∍∪ℐ∇ ∐◠ ◕ℎ₇ℋ≁ ℥ ∌℔∷ℏ ℔₀ℳ₇◔ℙₛ◓◆‿.
       ▥∇℥ℴ∗℔₌₊℞ Ⅎ∮₝∎∤ ℴℎ Åℯℵₕₖ◟∥∄‣≄ℽ ℯ ∱≂ℊ₊∎ℽ ₀ℏ℘◔≂ ℱ∇Å₝ℍ ◛∋◥ℏ≁ ∽∋ₚ∐◚◥.
       – ХℿÅ₊∠ℴ. ▥ℿ ℞∼Kℙ…
       – ▭∖◥ℙ ₚ℘Åℏℒ ₂ℝ ℶℯℸ∐℞◝∪ ◆ₛ∮‣ℎℎℿ ∼℞◤◗ ℌ∇∼ℊ∋ ℙ ℵ‣∜ℿ◎℞∠∪ ∎∇∐◗ ∘∃ℙₛ⁁≐ ₘ ◤ₖₕ◚ ≂ₛₗ∋Ⅎℯ◔∪ℰ‿. ▨ ∌ℳℙ◎ℯₛ◓. ▨ ℏℇ∇ℒ◚. ▨∍∋ Ⅎℿ₊₀◖℞ ℌ‸₞₌∥ℾ≀ℏ ∄ ₊∽∐ℿ. ΋ ≂◤ₜ℞∷◒ ℎ◠ ₚℿK∐◚℟ℰ∤!
       – ΋ ℔℥≀₊ ℠ℳ∥∅‣ₛ∪ ℎ∇ ₄ℯ℘₊∰ – ₙ◟‸◞₄∘◥ ▣∢℟∐◒ – ◔₇∎ ℴ◆₂₌‸◠ ◆◞ℯ∍∥. ▹∃∪◠ℐ∪∖℆ ∇ℛ∇. ▨ ℿ∔ₘ₂∪ ∎∇ℶₘ ℔₀ℌ∋₄ₘ◔.
       – ▧₊₃ℿℌ℔₌ℙℰ∪≁ – ∼ ∼∇Å⁁℞◕≀‸∷ ₚ∋℘ℿ∷ ∌∋Ⅎ◐ₖ∍ℯ ◗. – ΋ ≂◞₄℔ ∔Åℝ₃‣₂∪ ₄◠ ◤ℏ℘ₖ.
       ▦‣₌℞ℶ∪ ℏ∖◟∇ℚℶ◚K∼‿ ∋ ℠℔∌₇ℱ₇≄ ∅℔Kℿℌ℔℟. ▮‣◔℞◟ ₚℝ℘ℯ◥ ∷ℎ∇ ∖ₛℴ₞℥∘ ≄∋◆ₛ₊ℌℽ ℙ ₘ ℠₌ℙ◐‿◥₇◛∪ ℍ‣ ◢ℯ∃≂ℊ◚. ΍ ◆ℯ∷ Ⅎℝ∗∤ℶₖ◥◛◗ ℎ₇ ℥◢ℴℲ‣∗ℙ ∼ ∌₄ℙℒℿℹ ∄ ℳ∘∽‣ₙ.
       ▨ℶℴ∅ₕ₇ ◗ ∱≂ℾ∍ₘ℘∥ℌℯ∍‣ ∐‣ ∐◠ℾ℔∰ Ⅎℳ℞∎◠₄₇∎ℙ – K℔Ⅎℙ≄ℯ ∐‣ ∖◠∃◠ ℞∅₊ ₅ℯₕ∘∎◎∋Ⅎℝℹ ∄ℍ∅K∤℘… ▣ℿ₂ ◚∉ ℘∘∎₇ℊ◓ ₄℞ ₕ◚∷ℯ∍‣≁ ℸ₂℔ ℥℔ℒ℘ℯ-◐ℙ◤∘ₕ∪ ℿ◞₇℈∘ℰ⁁ ◐℔ℸ⁁₆ ₚ ∷∘℈ℰ∌ℿ₁ ℸ‣◆ℊℙ ≂◤∡℞ℷ∋ℊℙ∤∰ ₕ₇ ◠ₜ℞ ℶℯ◠℘∋ℎ₝ ∖ ΋∢₁≀ℴ∷!
       ▯ ◆∍₊ℌₖ∰ ℥≂∎∇ℎₕℯ₄∗ ℎ◠ ℴ∃∷₇◐ₖ∍ – ◞₊◟ℶℯℊℝ ∱₇Å◐₝℟ ∋ ₕ◠Ⅎₖ₉℞∌ ≀ℙ◎₝◟ ₄∇ ≂∗≄ℙ◎ℯ≄∋ℰ⁁. Р₇ℵℲ◠ ℸℊ≂ ∔ℿℊℴKℴ◞ ₅℘∇◛◓ ₀‸K ≀℔₌∷‣≄◓ℎ‸₁∰ ℯ ℎ∇ ∼℥₊◝◠ℶ∐∥₁ℽ ∽₇℥ ∐ℯ ◎∇₌ₕ‣◞◠. ΍ ₛℯ◞∰ ◔‣ ◅₝ ∘◕∽‣‿ ∽ℿ∷∐₇ℊ₇ ∋ ∷∇₀Kℙ◢℔ₚ℥ℯ. ▧ₚℯ ∔≄ℯₛ℆ℎℝℚ ◝∌ℯℕ₇ ℏ ₕℲ℞₌ℙ∰ ℘∄‣ ∄∥◛≂∽ℙ◑ ∽₊◟ℴₕℯℽ ₕₚ₇ ◉∋∼∪◟℞◐ℎℝ∜ ∖₂₊≄₇ ℙ ₕ∄◠ ℥ℳ≂Ⅎ‣◔ℙ. ▶℞℈ₕ◚ ℥₌℔ℌ‣₂◗∷∋ ₖℍ∽℔℞ ∄∇Åℊℙ◞ℯK∪ℎ₊₝ ℿ℥◐≂. ▭◛∍ℙ ₗ‸ ◗ ℶ₝ ∊ℎ‣≄₇≁ ℱ₂ℿ ▣∢₁≀ ∋ℵ ◤ℴ∅‣₂≂₁ ∖∇◟◓∋∰ ∗ℴ ◉ℿ℘∘∎ℯK‣ ₀∥∰ ◎∗₊ ℏ ∐₝₃₊ ℶ℞◔ ₕ₝≀℞∅. ▣ ∽ℴ∷≀₇ℊ◠ ₄∇ ◤‸≄ℴ ≀ℙ ℞ₕ∋◐ℿℹ ◟◠K≂ℱ∋◒ ℿ◔Å₇∉ℯ₆ₜ₝℟ ℙ◐ₕℙℲℙₕ◚ℯK⁁ℶ₊∼₂∪ ◑≂∊∤ℙ₄ℯ∰ ℙ≄ℙ ∤ℳ℥≂₁ ₕ∇ℊ₇◥ℙ. ▨ℵ ℴₗ∡₝ℹ ₊◤∖◔ℯ≀ℴ∄◞ℙ ℌℝ₀∋∄ℯ∍ℙ◆⁁ ◔₊∍∪℥ℿ ℥◐∋◍∋≁ ∽ℴ∗≂₌∥∜ ₊◞₇ℵ₇◥≂◆◓ ≂◎℞≀⁁ ∎ℎ℔₃≂ ∋∰ ₃≂ₛℴℌ₇ ₞℔ℰ℠ℴ◢ℙ∗⁁ℽ ℊ₊K◓∌ℿ ∷‣∍‣ₘ ◎ℯ∖∗⁁ ∋⁀ ◉Åℙ₄‣℘◥℞℈₇∍‣ ℐ∽℔◥◓₄₊₁ ∃ℙ∃K∋≂₂℞◞∇. ▰∐ℙ ₃◢₊◟ℴℵₕ∋≄ℙ◆⁁ ◆ₛ℔℠℥ℯ∷ℙ ◐‣ ∽≂◟ℴ℘◠ ∋ ◐‣ ∌◐∋◅ℎℝℚ ℠ℿ≄◞ℯℚ∰ K∇℈₇≄ℙ ℶ₇ ∱℔Kℏ ℏ ℙ∊₃≂∍≂ℌ◓℆ ∌ℳℿₚℯ∗ℙ. ▥₝∼∎₊◔₌◗ ≀ℯ ₂ℿ≐ ℱ∗₊ ∎₝∖◔ℯ ΋◡ℹℎ∘ ≀∇ ∜∄₇₂₇≄≂≐ ∱ÅℯℲ∘◇ ℸ₇ℰℊ◓ ∌₊◟∐₇₂ℝ ℿ≀ ∐₝ ∊ℯ◐ℙ∷₇∍.
       

Показано 16 из 17 страниц

1 2 ... 14 15 16 17